“Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka verotetaan henkilöverotuksessa pääomatuloveroprosentin mukaan, joka on tällä hetkellä 30.000 euroon asti 30% ja 30.000 euroa ylittävältä osuudelta 34%?”

“Vuokralaisen kuollessa vuokrasuhde päättyy automaattisesti?”

“Mikä seuraavista tekijöistä ei merkittävästi vaikuta asuntosijoittajan oman pääoman tuottoprosenttiin? A: Vuokratuotto B: Asunnon arvonnousu C: Velkavivun suuruus D: Korkotaso”

Edellä olevat kolme esimerkkiväittämää ja -tehtävää ovat hiljattain päättyneestä asuntosijoittamisen opintojakson tentistä. Asuntoliigan asiantuntijat toteuttavat asuntosijoittamisen perusteita käsittelevää kolmen opintopisteen opintojaksoa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, SeAMKissa. SeAMK on arvostettu liiketalouden tradenomien kouluttaja, jonka opiskelijat ovat arvioineet kolmesti peräkkäin Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi valtakunnallisessa valmistumisvaiheen opiskelijoiden palautekyselyssä (Opetushallituksen tilastopalvelu). Kokonaisuudessaan SeAMK on monipuolinen, kuudella alalla koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu ja aktiivinen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio.

Vapaavalintaisten opintojen sekä avoimen AMK:n tarjottimella oleva opintojakso on ollut suosittu: kolmella toteutuskerralla sen on suorittanut yhteensä noin 150 opiskelijaa. Opintojakson sisällössä pureudutaan asuntosijoittamisen perusteisiin: muun muassa sijoitussuunnitelmiin ja -strategioihin, kohteen analysointiin, tuottoihin, tunnuslukuihin ja riskeihin, taloyhtiön keskeisimpiin dokumentteihin sekä taloyhtiön ja asunnon remontteihin. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Seuraavan kerran opintojakso on ohjelmassa todennäköisesti syksyllä 2023. Opintojaksolle voi ilmoittautua vapaasti avoimen AMK:n kautta, vaikka ei olisikaan opiskelija. Opintojakso avataan aikanaan SeAMKin avoimen AMK:n opintojaksotarjottimelle.

Lisätietoja opintojaksosta:

Mikko Ylihärsilä
Asuntoliiga Oy
050 467 8080
mikko.yliharsila@asuntoliiga.fi
LinkedIn

Share This