Rakennuttajayhtiöstä asumisen moniosaajaksi kasvanut Lakea Oy tilasi Asuntoliigalta markkina-analyysin kohdealueelta Jyväskylästä. Myyntipäällikkö Jaana Mäki-Maunus kertoo, että Lakealla on alueella pari hankeaihiota, joista toinen oli myös jo ollut ennakkomarkkinoinnissa.

”Tarvitsimme kuitenkin vielä ulkopuolista näkemystä alueesta, sen asuntomarkkinasta ja vetovoimasta”, Mäki-Maunus valottaa tarvetta analyysille.

Asuntoliigan ja MDI:n asiantuntijat analysoivat raporttiin kohdealueen profiilin, väestönkehityksen, vetovoiman, saavutettavuuden sekä asuntomarkkinat keskeisine tunnuslukuineen. Jokaisesta pääteemasta asiakkaalle annettiin punnittu yhteenveto, ja esimerkiksi ennakkomarkkinoinnissa ollutta kohdetta verrattiin alueen toteumiin ja potentiaaliin. Analyysissa hyödynnettiin runsaasti eri tietolähteitä ja menetelmiä sekä kohde pyrittiin tuomaan myös visuaalisesti lähelle.

”Selvitys alueesta oli kattava. Se antoi meille hyvää kuvaa siitä, mikä alueen markkinatilanne on ja kuka olisi meille potentiaalisin asiakas alueella. Pidimme erityisesti myös kohteidemme kommentoinnista analyysin valossa”, Jaana Mäki-Maunus kiittää.

Mäki-Maunuksen mukaan analyysi toimii apuna suoraan hankkeita koskevassa päätöksenteossa.

“Markkina-analyysi on yksi tärkeä osa niitä työkaluja, millä arvioimme hankkeiden liiketaloudellista kannattavuutta Lakealle.”

Lakea Oy:lle markkina-analyysin toteuttivat Asuntoliigan asiantuntijoista Mikko Ylihärsilä ja Tuomas Rauhala sekä MDI:ltä johtava asiantuntija Timo Aro ja asiantuntija Rasmus Aro.

Share This