Asuntomarkkinoiden tietopalvelu Avaindataan on julkaistu uusia ominaisuuksia ja sisältöjä. Pääpaino tuoreessa päivityksessä on ollut Muuttoliikkeet-raportin sisällön ja käytettävyyden kehittämisessä, ja vastaava kehitystyö jatkuu myös raportin muiden osioiden kanssa. Lisäksi Avaindataan on tulossa täysin uusia ominaisuuksia ja tietosisältöjä kevään seuraavassa päivityksessä.

Yksi tärkeimmistä uusista ominaisuuksista on muuttoliikkeiden tarkastelu entistä tarkemmalla aluetasolla. Tarkempi aluejaottelu on käytössä raportin Nettomuutto-taulukossa ja käsittää suurimmat kaupungit. Aiemmin muuttoliiketiedoissa käytettiin Tilastokeskuksen postinumerojaottelua, mutta päivityksessä hyödynnetään rajatumpia pienalueita, joita lisättiin yli 50 000 asukkaan kaupungeista. Pienalueiden lisäyksiä tullaan hyödyntämään myös Avaindatan muissa osioissa.

Muuttoliikkeet-osiossa on uudistettu myös tarkasteltavan ajanjakson valintaa: sen voi valita nyt vapaasti. Sisältöjen osalta on tässä päivityksessä keskitytty tuomaan raportille entistä paremmin ja selkeämmin asuntomarkkinoiden ymmärtämistä kuvaavia tietoja. Uusina tietosisältöinä raportille on tuotu muuttajien jaottelu asunnon omistusuhteen mukaan. Samalla on selkeytetty näkymää tulo- ja poismuuttaneiden jaottelusta iän ja talotyypin mukaan. Mielenkiintoinen kohdealueen muuttoliikettä kuvaava uusi sisältö on myös tieto, miltä alueilta hakemallesi kohdealueelle on muutettu. Taulukko sisältää niin kaupungin sisäiset kuin ulkopuoleltakin tehdyt muutot.

Oikotien ilmoitushistoriatiedon osalta olemme päivityksessä tuoneet mahdollisuuden valita useampia alueita samaan vertailuun. Samalla lisäsimme ja paransimme ilmoitushistoriatiedon hakuominaisuuksia.

Tutustu osioiden päivitettyyn näkymään alla olevilla videoilla.

Share This